ديود

 

 

 

 


مقاومت - خازن - ديود - ترانزيستور - مدارات مجتمع ( آي سي ) - لامپ - ديودهاي نوراني - هيت سينگ - رله - سؤيچ ها - كابل و كانكتورها - ساير قطعات


www.mashhadkit.com