تست ترانزیستور

 

 

توسط مداري كه در دسترس شماست ، ميتوانيد از سالم يا معيوب بودن انواع ترانزيستورهاي مثبت و منفي آگاه شويد . اين كيت جنبه آموزشي و آماتوري داشته و براي هر علاقمند و آماتور توصيه ميشود .

در استفاده هاي حرفه اي نياز است كه استفاده كننده داراي يك كتاب مشابهات ترانزيستور نيز باشد تا قبل از اقدام به تست يك ترانزيستور از مثبت يا منفي بودن آن و يا ترتيب پايه هايش ( از نظر بيس ، اِميتر و كلكتور ) مطلع شود . شركت مشهد كيت بعنوان هديه ، ضميمه اي همراه اين كيت تقديم نموده كه در آن شكل ، نوع و ترتيب پايه ها ي ترانزيستورهاي رايج در بازار نشانداده شده است كه ميتواند مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد .

در كتابهاي مشخصات ترانزيستور ، ترانزيستورهاي منفي با عبارت N  و ترانزيستورهاي مثبت با عبارت P  مشخص شده اند . همچنين براي شناسائي مثبت يا منفي بودن يك ترانزيستور ، يك قائده كلي وجود دارد و آن اين است كه پايه اميتر ترانزيستورهاي مثبت ، همواره به قطب مثبت و پايه كلكتور آن به قطب منفي متصل است ( البته اين امر ممكن است با مقدار مقاومت ناچيزي انجام شود ). بعبارتي پايه كلكتور ترانزيستورهاي مثبت ، نسبت به پايه اميترشان ، داراي ولتاژ منفي است.

در نصب ديودهاي نوراني چنان عمل شود كه پايه كوتاهتر آنها در خانه هاي با علامت پخي  قرار گيرد .

ترانزيستور چنان نصب شود كه از نظر سطح مقطع دقيقاً بر شكل روي فيبر منطبق شود .

منبع تغذيه اين كيت 6 ولت است و ميتوان آن را از 4 باتري قلمي تامين نمود و با رعايت قطب مثبت و منفي به محل BAT  متصل نمود

منبع تغذيه اين كيت 6 ولت است و ميتوان آن را از 4 باتري قلمي تامين نمود و با رعايت قطب مثبت و منفي به محل BAT  متصل نمود.

قبل از استفاده ، براي سهولت كار ميتوانيد 6 عدد گيره سوسماري تهيه و به نقاط  B , E , C  كه در دو طرف فيبر مشخص شده متصل كنيد تا اتصال پايه هاي ترانزيستور مورد آزمايش به اين نقاط براحتي انجام شود .

براي آزمايش يك ترانزيستور ابتدا بايد بدانيد كه آيا مثبت است يا منفي . همانطور كه در ابتدا گفته شد براي اين كار ميتوان به كتابهاي راهنماي ترانزيستور مراجعه نمود ( البته خلاصه اي از وضعيت ترانزيستورهاي رايج در ايران ضميمه اين كيت است ) پس از تشخيص مثبت و يا منفي بودن ، بايد ترانزيستور مورد آزمايش را با رعايت پايه هاي بيس B  و اميتر E  و كلكتور C  به نقاط مشخص شده روي فيبر متصل نمود . توجه شود كه اگر ترانزيستور مورد آزمايش منفي است از نقاط  بيس B  و اميتر E  و كلكتور C  سمت راست فيبر كه در بالاي آن عبارت  NPN  نوشته شده و براي ترانزيستورهاي مثبت از نقاط بيس B  و اميتر E  و كلكتور C سمت راست كه در بالاي آن عبارت PNP  نوشته شده  استفاده نمائيد . پس از نصب ترانزيستور به محل مورد نظر ، كليد فشاري را فشار دهيد . اگر با فشار دادن كليد فشاري ديود نوراني مربوط به همان طرف روشن شد ، ترانزيستور سالم است . حال اگر قبل از فشار دادن كليد فشاري ديود روشن شود يا پس از فشار دادن كليد ، ديود روشن نشود ، به معناي معيوب بودن ترانزيستور مورد آزمايش است . براي تست يك ترانزيستور مثبت نيز دقيقا همين روش انجام ميشود ، با اين تفاوت كه از نقاط سمت چپ مدار براي تست استفاده ميشود و ديود نوراني  مورد نظر ، همان ديود سمت چپ خواهد بود .

 

كد قطعه

مشخصات قطعه

R5 , R1

820  اُهم ( طوسي قرمز قهوه اي )

R2

2/2  كيلو ( قرمز قرمز قرمز )

R3

10 كيلو ( قهوه اي سياه نارنجي )

R4

3/3  كيلو ( نارنجي نارنجي قرمز )

TR

ترانزيستور منفي C945  يا يك عدد مشابه

L2 , L1

دو عدد ديود نوراني

SW

كليد فشاري كوچك ( ميكروسويچ )