دیمر برقی 220 ولت

 

در ساخت اين كيت با برق 220 ولت سر و كار خواهيد داشت . چنانچه اطلاعات شما در كار با وسائل برقي كافي نيست ، از ساخت اين كيت اجتناب نمائيد يا حتماً از فردي آگاه كمك بگيريد .مداري كه در اختيار داريد بكمك يك تراياك قوي و چند قطعه ديگر ، قادر است نور يك لامپ 220 ولت را به دلخواه تنظيم كند . تنها نكته مهم درباره اين كيت سر و كار داشتن اين مدار با برق 220 ولت است . بطوري كه با اتصال برق به مدار ، تمام نقاط كيت و پايه قطعات برق دار ميشوند . حتي هنگامي كه  لامپ در حداقل تنظيم شده،  ، باز هم در خروجي مدار برق كشنده وجود دارد . لذا پس از اتصال برق به مدار به هيچ عنوان به مدار و پايه قطعات دست نزنيد . حداكثر توان خروجي اين مدار 100 وات است .

در مونتاژ به اين موارد توجه نمائيد :

در نصب تراياك چنان عمل شود كه پس از خوابيدن آن روي فيبر ، شماره روي بدنه اش بطرف بالا قرار گيرد .

ولوم اين كيت سه پايه در وسط دارد . اين سه پايه بايد بترتيب و توسط سه تكه سيم كوتاه به محل VOL  متصل شوند .

ولوم بكار رفته در اين كيت از نوع كليد دار است و لذا ميتوانيد از كليد اين ولوم بعنوان خاموش و روشن نمودن مدار استفاده كنيد . براي اين منظور كافي است دو سر كليد ولوم كه در طرفين آن قرار دارند را در مسير يكي از سيمهاي برق دوشاخه قرار دهيد تا توسط آن بتوان اتصال برق به مدار را قطع و وصل نمود . در استفاده از ولوم حتماً سرپيچ پلاستيكي آن را بر روي دسته اش نصب كنيد . همچنين توجه داشته باشيد كه توان وسيله اي كه به ديمر متصل ميشود ، بيش از يكصد وات نباشد .

پس از اتمام مونتاژ مطابق شكل بالا مدار را مورد استفاده قرار دهيد . به اينصورت با تنظيم ولوم ، نور لامپ يا هر وسيله ديگر را ميتوان به دلخواه كم و يا زياد نمود . مطابق شكل بالا ، نقاط  OUT ، بصورت سري ، در مسير يكي از سيمهاي برق وسيله مورد كنترل قرار مي گيرند .

پس از آزمايش ميتوانيد دستگاه را داخل قاب مناسب و عايقي جا سازي نموده تا استفاده از آن راحت تر و مطمئن تر صورت پذيرد .