FM/VHF فرستنده دو باند

 

فرستنده های رادیویی که بتوان سیگنالهای آنها را بر روی باندهای مختلف دریافت نمود همیشه مورد توجه علاقه مندان بسیاری بوده است . این فرستنده  تمام باند VHF را پوشش میدهد باند VHF شامل فرکانسهای 30 تا300 مگاهرتز است این باند فرکانسی بر اساس قوانین بین المللی دارای تقسیمات دیگری است به طوری که محدوده رادیویی FM ( 88 تا 108مگا هرتز )  محدوده 150 مگاهرتز سازمانهای دولتی و محدوده تلویزیونی 175 تا 330 مگا هرتز همگی در این باند فعالیت دارند.

در مدار این فرستنده به کمک یک خازن تریمر به راحتی می توان محدوده کارفرستنده را تغییر داد به طوری که صدای آن هم در باند رادیویی FMو هم در باند تلویزیونی کانالهای 5 تا 12 باند VHFبا کیفیت و قدرت عالی قابل دریافت می باشد .

یک آنتن کشویی حدود 50 سانتی متری تهیه و توسط تکه سیم کوتاهی به محل A متصل کنید در صورت نداشتن آنتن می توانید از یک نکه سیم مفتولی حدود 50 سانتی متری استفاده کنید.

تغذیه مورد نیاز برای این فرستنده 9 ولت است که باید از طریق باتری 9 ولتی یا 6 عدد باتری قلمی سری شده تامین وبا رعایت قطبهای مثبت و منفی متصل شود .

پس از اتصال تغذیه رادیوئی را در باند FM روشن نموده و ضمن صحبت در مقابل میکرفون ، موج یاب رادیو را بچرخوانید تا در محلی صدا با کیفیت عالی دریافت شود . در غیر اینصورت موج یاب رادیو را در محدوده 96 مگاهرتز قرار داده وسپس توسط پیچاندن پیچ خازن تریمر صدا را در رادیو دریافت کنید .

برای صدا بر روی کانالهای تلویزیونی ، ابتدا کانال تلویزیون را برروی یکی از شبکه های باند VHF قرار دهید وسپس ضمن صحبت کردن در مقابل میکرفون توسط تریمر ، صدایتان را بر روی کانال تلویزیون دریافت کنید.