ساعت شرعی

قابلیت برنامه ریزی 5 تایم مستقل برای 365 روز

 

 

 

در مونتاژ به اين موارد توجه شود  :

در نصب خازنهاي الكتروليت به پايه منفي آنها توجه شود .(محل پايه منفي با علامت حلال سفيد و یا پایه ی مثبت در شکل روی فیبر باعلامت + مشخص شده است ).

در نصب ديودهاي يكسوساز چنان عمل شود كه نوار سفيد روي بدنه شان بر نوار سفيد شكلهاي روي فيبر منطبق شود .

در نصب ديود نوراني چنان عمل شود كه پايه منفي آن ( پايه كوتاهتر پايه منفي است ) در خانه با علامت پَخي قرار گيرد .

ترانزيستور بايد هنگام نصب بر روي فيبر ، از نظر سطح مقطع بر شكلهاي روي فيبر منطبق شوند .

در نصب آي سي رگولاتور چنان عمل شود كه طرف فلزي بدنه اش بصورت خوابيده و بر شكل روي فيبر منطبق شود . در صورت گرم شدن بيش از اندازه اين قطعه مي توان يك رادياتور آلمينيومي به آن متصل نمود . البته گرما در حدي نخواهد بود كه باعث معيوب شدن آن شود .

در نصب آي سي حتماً از سوكت استفاده شود و سپس چنان بر روي سوكت ها نصب شوند، كه تو رفتگي U شكل لبه آنها بر شكل مشابه روي فيبر منطبق شود.

پین هدر 16  پایه برای نصب ال سی دی بر روی فیبر استفاده می شود.

LCD مورد استفاده از نوع 16 در 4 می باشد که  باید بر شکل روی فیبر منطبق شود ( یک سر پین هدر ها  به ال سی دی متصل می شود و سر دیگر آنها بر روی  فیبر قرار می گیرد )

تغذیه مورد نیاز این کیت 12 ولت AC   می باشد که شما می توانید از یک ترانس 220ولت به 12ولت استفاده کنید و به قسمتPOWER   متصل می شود .

طرز استفاده از مدار :

درحال معمولی نمایشگر در خط اول ، زمان را به صورت ساعت ، دقیقه و ثانیه نمایش می دهند  و ON یا OFF  و بر روی خط دوم ال سی دی روز را نمایش می دهد .

تنظیم ساعت   (C):

پس از اتصال صفحه کلید کامپیوتر به فیش    ، PS2حرف  C  را برای تنظیم ساعت می زنیم . در این حالت می توانیم ساعت را به صورت ساعت و دقیقه تنظیم کنیم و نیز روز سال را از  1  تا  365  روز تنظیم کنیم . پس از تنظیم ساعت می توان اقدام به تنظیم تاریخ نمود .  تاریخ حالت نمایش دارد و برای تنظیمات تاریخ فقط از شماره همان روز استفاده کنید مانند مثال زیر :

CK:12:30                                  DAY :001

برای تنظیم ساعت : ابتدا  عدد ساعت  و سپس  Space و سپس عدد دقیقه وارد شود ، سپس  space  که روز را انتخاب کنیم ، مثلاًروز 001 سپس   enter  یا  x  و بعد از چند ثانیه از منو خارج می شویم .

توجه  : برای خروج  ، از حرف x استفاده می کنیم ، و برای وارد کردن اعداداز اعداد 0 تا  9  سمت چپ صفحه کلید باید استفاده شود .

تنظیم تایم  (T):

نحوه تنظیم زمان های خاموش و روشن : برای تنظیم زمان ، حرف T را می زنیم در این حالت با انتخاب زمان  0 تا  9 وانتخاب روزمیتوانیم ، یکی از زمانهای روشن و خاموش برای یک روز مشخص را ،  تنظیم کنیم . برا ی هر روز 5 تایم قطع در نظر گرفته شده است . برای تنظیم تایم ها ی روزانه مثلاً تایم روزاول (001)  اینطور عمل می شود .

برا ی ورود به تنظیمات تایم  کلید T زده می شود ، اینک اعداد 0 تا 9   مشخص کننده 10تایم روزانه هستند و بعد از انتخاب هر تایم سپس  کلید ENTER  و نمایشگر اعلام میکند که تایم    ON یک  یا تایم OFF   یک  یا تایم های دیگر انتخاب شده است .

تایمهای 0 و  2و 4 و  6و 8 برا ی تایم ها ی   ON1تا   ON 5هستند .

تایمهای  1و3 و  5 و7 و9 برای تایم های OFF1 تا OFF5  هستند .

برای وارد کردن روزیا انتخاب منوها کلید SPACE  را کلیک کنید . پس از وارد کردن منوها کلید ENTER زده می شود و ساعت ودقیقه تایم ON  اول انتخاب می شود ابتدا عدد ساعت وسپس SPACE وسپس عدد دقیقه انتخاب می شود و سپسENTER برای انتخاب تایمهای دیگر هم مطابق همین عمل انجام شود .

به عنوان مثال زمان روشن 1  12:30 وزمان خاموش 1    12:45 ودر روز 121 می باشد . چنانچه زمان تنظیم شده برای ساعت در روز 121باشد ،در ساعت  12:30 رله روشن می شود ، ودر ساعت 12:45 رله خاموش می شود .

برای ورود اعداد روز می توان شماره همان روز را زده .مثلاً برای روز 15 اردیبهشت عدد 46زده می شود . تعداد روز برای ورود تنظیمات 365 انتخاب شده وسپس از روز 365 تنظیمات روز اول سال مجدد قابل اجرا هستند .

چنانچه بخواهید از این تایمر برای کاری بجز ساعت شرعی استفاده کنید .  می توان تایمر را برای روزهای خاص استفاده کرد.

 مثلاً فقط روزاول سا ل- روز 7- روز14 وروز های مورد نظر وروزهای دیگر را تنظیم نمود .